Phong Linh Ống Nhôm

Phong Linh phong thủy,tiêu trừ sát khí,hóa sát,thu hút sinh khí C1101

714.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 60cm + Khối lượng: 200G + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo

Phong Linh phong thủy,tiêu trừ sát khí,hóa sát,thu hút sinh khí C1103

449.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông kim loại(tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 28cm + Khối lượng: 100g + Ý nghĩa:kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở

Phong Linh 5 ống đen,tiêu trừ sát khí,hóa sát,thu hút sinh khí C1140

510.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy 5 ống kim loại in bát quái (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 60cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử

Phong Linh phong thủy,tiêu trừ sát khí,hóa sát,thu hút sinh khí C1141

714.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 4 ống trắng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 20cm + Khối lượng: 100g + Ý nghĩa:kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở

Phong Linh phong thủy,tiêu trừ sát khí,hóa sát,thu hút sinh khí C1142

1.938.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy nhiều thanh kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 75cm + Khối lượng: 550g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió

Phong Linh 6 ống lớn,tiêu trừ sát khí,hóa sát,thu hút sinh khí C1150

714.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy 6 ống kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 80cm + Khối lượng: 300g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió