Phong Linh 9 ống đồng,xua tan tà khí,giúp đón vận may C1202

1.796.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 9 ống đồng, 9 xu, bát quái (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 25cm. + Khối lượng : 205g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà. + Cách sử dụng

Phong Linh 8 chuông,xua tan tà khí,giúp đón vận may C1212

572.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 8 chuông kim loại + Kích thước: (Dài): 20cm. + Khối lượng: 500g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, và giúp lưu chuyển những luồng khí có lợi trong căn nhà, đón vận may, cát

Phong Linh 2 tầng chuông đồng,xua tan tà khí,giúp đón vận may C1213

2.448.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 12 chuông đồng + hồ lô + Kích thước (Dài x đường kính chuông): 60cm x 2cm + Khối lượng: 400g + Ý nghĩa: khắc chế những nguồn năng lượng tiêu cực, xua tan đi khí xấu, đồng thời giúp lưu chuyển những luồng khí

Phong Linh 5 ống 5 xu,xua tan tà khí,giúp đón vận may C1217

918.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 5 ống đồng, 5 xu bằng nhôm (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 35cm. + Khối lượng : 104g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu Ngũ hoàng, Nhị hoắc, trừ tà tịch tà.

Phong Linh 3 chuông, voi,xua tan tà khí,giúp đón vận may C1261

408.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 3 chuông đồng, voi ôm banh trên dù (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 26cm. + Khối lượng : 104g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, thu hút khí tốt, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch

Phong Linh 6 ống hoa mai,xua tan tà khí,giúp đón vận may C1206

1.326.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 6 ống đồng, tiền hoa mai bằng đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 23cm. + Khối lượng : 163g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà, biểu tượng cho

Phong Linh – Chuông Gió – Chuông Gió Phong Thủy