Phong Linh phong thủy,xua tan tà khí,giúp đón vận may C1117

1.122.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông kim loại(tại Việt Nam) + Kích thước (dài): + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa:kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở hướng

Phong Linh di lặc đồng,xua tan tà khí,giúp đón vận may C1219

2.448.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Chuông gió 12 ống màu vàng bằng đồng, 2 hình phật di lặc (tại Việt Nam). + Kích thước (dài) : 38cm. + Khối lượng : 282g. + Ý nghĩa : Tạo sinh khí, chiêu tài chiêu lộc, hóa giải sao xấu, trừ tà tịch tà,

Phong Linh phong thủy ,xua tan tà khí,giúp đón vận may C1106

980.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy 5 chuông đồng (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 45cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim

Phong Linh phong thủy,xua tan tà khí,giúp đón vận may C1104

1.224.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 7 ống đồng(tại Việt Nam) + Kích thước (dài): + Khối lượng: 180g + Ý nghĩa:kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở hướng Tây,

Phong Linh phong thủy,tiêu trừ sát khí,hóa sát,thu hút sinh khí C1103

449.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 chuông kim loại(tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 28cm + Khối lượng: 100g + Ý nghĩa:kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở

Phong Linh phong thủy,tiêu trừ sát khí,hóa sát,thu hút sinh khí C1101

714.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió thanh kim loại (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 60cm + Khối lượng: 200G + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo

Phong Linh – Chuông Gió – Chuông Gió Phong Thủy